Zvěstov http://www.zvestov.cz/ Přehled aktualizací na webu obce Zvěstov cs zvestov.cz zvestov.cz Sun, 18 Nov 2018 08:29:15 +0100 Oslavy založení republiky http://www.zvestov.cz/clanek/view.php?clanek=282 V sobotu 27. 10. 2018 proběhly společné oslavy 100 let od založení republiky. Oslavy začaly na návsi ve Zvěstově u pomníku padlých, kde byl položen věnec. Pokračovalo se vysazením lípy v zámeckém parku a následným průvodem obnovenou alejí, kde proběhla společná výsadba stromů a lípy přátelství. Akce pokračovala v Ratměřících, kde bylo kromě perfektního programu zajištěno i občerstvení. 28 Oct 2018 00:00:00 Oznámení - svoz nebezpečného odpadu http://www.zvestov.cz/clanek/view.php?clanek=281 V pondělí 29. 10. 2018 bude proveden svoz nebezpečných odpadů z obce Zvěstov. Místo sběru: Zvěstov, Libouň, Roudný. 22 Oct 2018 16:38:36 Oslavy založení republiky http://www.zvestov.cz/clanek/view.php?clanek=278 V sobotu 27. 10. 2018 proběhnou společné oslavy založení 100 let republiky. 17 Oct 2018 21:41:02 Pozvánka na veřejné projednání http://www.zvestov.cz/clanek/view.php?clanek=279 Veřejné projednání: Územní studie veřejných prostranství: ÚSPV Zvěstov se uskuteční 27.11. od 17 hod. na OÚ Zvěstov. 17 Oct 2018 22:04:35 Oznámení o konání veřejného projednání upraveného a posouzeného návrhu územního plánu http://www.zvestov.cz/clanek/view.php?clanek=280 Veřejné projednání posouzeného a upraveného návrhu územního plánu obce Zvěstov a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj proběhne dne 27. 11. 2018 v 19 hod. na OÚ ve Zvěstově. Územní plán Zvěstov - severÚzemní plán Zvěstov - jih 17 Oct 2018 22:56:09