OBEC ZVĚSTOV

Aktuality

INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY

21.05.2020

Jménem provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s., si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny č. 110060714749 v obci:

Laby

 

 Den

 Od

 Do

 10.06.2020  8:00  15:00

 

 

Upřesnění rozsahu plánovaného přerušení dodávky elektřiny včetně adres dotčených odběrných míst naleznete na našich webových stránkách www.cezdistribuce.cz/odstavky.

 

Na uvedených webových stránkách se odběratelé mohou rovněž přihlásit k bezplatnému individuálnímu zasílání oznámení o poruchách a plánovaných přerušeních dodávky elektřiny.

 

 

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací.

Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.

Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení.


S pozdravem

ČEZ Distribuce, a. s.

Svoz nebezpečného odpadu

06.05.2020

 

INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY

06.05.2020

 Jménem provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s., si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny č. 110060704267 a 110060706939 v obci:

Roudný

 

Den

Od

Do

pondělí  18.05.2020

úterý      26.05.2020

08:00

  7:30

15:00

17:30

 

 

Upřesnění rozsahu plánovaného přerušení dodávky elektřiny včetně adres dotčených odběrných míst naleznete na našich webových stránkách www.cezdistribuce.cz/odstavky.

 

Na uvedených webových stránkách se odběratelé mohou rovněž přihlásit k bezplatnému individuálnímu zasílání oznámení o poruchách a plánovaných přerušeních dodávky elektřiny.

 

 

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací.

Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.

Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení.


S pozdravem

ČEZ Distribuce, a. s.

Oznámení

14.04.2020

 

Informační leták ORP Votice

09.04.2020

 Informační leták ORP Votice

INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘIN

02.04.2020

Jménem provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s., si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny č. 110060704267 v obci:

Zvěstov

 

Dne

Od

Do

pondělí  20. 04. 2020

08:00

14:30

 

 

Upřesnění rozsahu plánovaného přerušení dodávky elektřiny včetně adres dotčených odběrných míst naleznete na našich webových stránkách www.cezdistribuce.cz/odstavky.

 

Na uvedených webových stránkách se odběratelé mohou rovněž přihlásit k bezplatnému individuálnímu zasílání oznámení o poruchách a plánovaných přerušeních dodávky elektřiny.

 

 

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací.

Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.

Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení.


S pozdravem

ČEZ Distribuce, a. s.

OMEZENÍ ÚŘEDNÍCH HODIN V SOUVISLOSTI S VÝSKYTEM KORONAVIRU

24.03.2020

Z důvodu omezení osobního kontaktu je provoz OÚ Zvěstov stanoven takto:

 

Na obecní úřad se můžete obrátit kdykoliv po předchozí telefonické či e-mailové domluvě: 

 

·         Telefonicky 731 187 126 nebo 317 833 227 – hospodářka

·         Telefonicky 724 192 142 - starosta

·         Telefonicky 739 080 816 - místostarosta

·         E-mailem: obec@zvestov.cz nebo starosta@zvestov.cz

 

Osoby, které potřebují zajistit pomoc při zvládání základních životních potřeb včetně nákupů potravin a léků, nechť se obrátí na starostu obce tel.č. 724 192 142.

Mimořádné opatření - omezení maloobchodního prodeje

24.03.2020

 Mimořádné opatření - omezení maloobchodního prodeje

Mimořádné opatření - prodejní doba pro seniory

24.03.2020

 Mimořádné opatření - prodejní doba pro seniory nad 65 let

Mimořádné opatření - omezení činnosti správních orgánů

24.03.2020

 Mimořádné opatření - omezení činnosti správních orgánů

Strana: 1 z 6 | další strana