OBEC ZVĚSTOV

Úřední deska

Úřední deska je umístěna před budovou Obecního úřadu Zvěstov.

Informace na elektronické úřední desce jsou uloženy v souborech ve formátu Microsoft Word (.doc), Microsoft Exel (.xls) nebo ve formátu Acrobat Reader (.pdf).

Vyhledávání na úřední desce


Vyvěšené dokumenty

ČísloVyvěšenoSejmutoDokument/popis
11.06.201930.07.2019Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání upraveného a posouzeného návrhu ÚP Zvěstov

velikost: 173.64 Kb, formát: pdf

kategorie: Územní plán

11.06.201931.12.2019Návrh změny územního plánu - výkres -sever

velikost: 2.54 MB, formát: pdf

kategorie: Územní plán

11.06.201931.12.2019Návrh změny územního plánu - výkres - jih

velikost: 1.87 MB, formát: pdf

kategorie: Územní plán

11.06.201930.07.2019Návrh změny územního plánu Zvěstov - odůvodnění pro opakované veřejné projednání

velikost: 2.88 MB, formát: pdf

kategorie: Územní plán

11.06.201930.07.2019Návrh územního plánu Zvěstov pro veřejné projednání - Hodnocení vlivů koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti

velikost: 618.14 Kb, formát: pdf

kategorie: Územní plán

11.06.201930.07.2019Návrh změny územního plánu Zvěstov - VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU ZVĚSTOVA NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

velikost: 620.18 Kb, formát: pdf

kategorie: Územní plán

07.06.201911.07.2019Dražební vyhláška

velikost: 1.68 MB, formát: pdf

kategorie: Ostatní

05.06.201930.06.2020Schválený závěrečný účet obce za rok 2018

velikost: 986.68 Kb, formát: pdf

kategorie: Hospodaření

27.05.201931.12.2019Volby do Evropského parlamentu - opis výsledku hlasování v okrsku

velikost: 593.91 Kb, formát: pdf

kategorie: Volby

22.05.201931.12.2019BENE-BUS - oznámení o zveřejnění schválených dokumentů

velikost: 175.70 Kb, formát: pdf

kategorie: Hospodaření

30.04.201930.06.2020výkazy r. 2018

velikost: 155.94 Kb, formát: pdf

kategorie: Hospodaření

30.04.201930.06.2020Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zvěstov

velikost: 3.26 MB, formát: pdf

kategorie: Hospodaření

30.04.201930.06.2020výkazy za rok 2018 - fénix

velikost: 2.29 MB, formát: pdf

kategorie: Hospodaření

04.04.201931.12.2019směrnice č.1/2019 Pravidla poskytování finančního příspěvku na DČOV

velikost: 751.88 Kb, formát: pdf

kategorie: Vyhláška

07.03.201931.12.2019Rozpočtové opatření č. 2/2019

velikost: 206.14 Kb, formát: pdf

kategorie: Hospodaření

04.03.201931.08.2019Kůrovec ničí naše lesy

velikost: 621.11 Kb, formát: pdf

kategorie: Ostatní

11.02.201931.12.2019Rozpočtové opatření č. 1/2019

velikost: 454.51 Kb, formát: pdf

kategorie: Hospodaření

01.01.201931.12.2019Plán zasedání zastupitelstva obce Zvěstov na rok 2019

velikost: 118.96 Kb, formát: pdf

kategorie: Pozvánka na zastupitelstvo obce

31.12.201831.12.2019Oznámení - cena za odběr pitné vody

velikost: 195.25 Kb, formát: pdf

kategorie: Hospodaření

30.12.201831.12.2019Plán zasedání zastupitelstva obce Zvěstov na rok 2019

velikost: 122.89 Kb, formát: pdf

kategorie: Usnesení ze zasedání zastupitelstva

28.12.201831.12.2019Schválený rozpočet na rok 2019

velikost: 950.38 Kb, formát: pdf

kategorie: Hospodaření

18.12.201831.12.2019Kalendář svozu odpadů r. 2019 - Zvěstov, přilehlé vesnice - tříděný odpad

velikost: 450.00 Kb, formát: pdf

kategorie: Odpadové hospodářství

18.12.201831.12.2019Kalendář svozu odpadů r. 2019 - Zvěstov, přilehlé vesnice - komunální odpad

velikost: 447.18 Kb, formát: pdf

kategorie: Odpadové hospodářství

10.12.201828.12.2019Veřejná vyhláška - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

velikost: 252.97 Kb, formát: pdf

kategorie: Ostatní

15.06.201831.12.2019Návrh územního plánu Zvěstov pro veřejné projednání - textová část

velikost: 1.07 MB, formát: pdf

kategorie: Územní plán

15.06.201831.12.2019Návrh územního plánu Zvěstov pro veřejné projednání - hlavní výkres celého území

velikost: 2.84 MB, formát: pdf

kategorie: Územní plán

23.05.201731.12.2019Směrnice č. 1/2017- Pravidla pro přidělování bytů v zařízení DPS Zvěstov čp. 53

velikost: 418.32 Kb, formát: pdf

kategorie: Vyhláška

30.12.201631.12.2021Rozpočtový výhled obce Zvěstov

velikost: 505.24 Kb, formát: pdf

kategorie: Hospodaření

Dokumenty Obecního úřadu Zvěstov