OBEC ZVĚSTOV

Úřední deska

Úřední deska je umístěna před budovou Obecního úřadu Zvěstov.

Informace na elektronické úřední desce jsou uloženy v souborech ve formátu Microsoft Word (.doc), Microsoft Exel (.xls) nebo ve formátu Acrobat Reader (.pdf).

Vyhledávání na úřední desce


Vyvěšené dokumenty

ČísloVyvěšenoSejmutoDokument/popis
20.03.201919.04.2019Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu na poz. komunikacích - Hostišov, Neustupov

velikost: 1.92 MB, formát: pdf

kategorie: Ostatní

15.03.201901.04.2019Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - veřejná vyhláška

velikost: 7.97 MB, formát: pdf

kategorie: Ostatní

14.03.201901.04.2019BENE-BUS - návrh závěr.účtu za rok 2018

velikost: 479.73 Kb, formát: pdf

kategorie: Ostatní

14.03.201901.04.2019BENE-BUS - zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018

velikost: 1.03 MB, formát: pdf

kategorie: Ostatní

04.03.201931.08.2019Kůrovec ničí naše lesy

velikost: 621.11 Kb, formát: pdf

kategorie: Ostatní

04.03.201930.04.2019Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)

velikost: 3.64 MB, formát: pdf

kategorie: Ostatní

11.02.201931.12.2019Rozpočtové opatření č. 1/2019

velikost: 454.51 Kb, formát: pdf

kategorie: Hospodaření

31.01.201930.04.2019Kalkulace odpadů - rok 2018

velikost: 128.96 Kb, formát: pdf

kategorie: Hospodaření

31.01.201930.04.2019Kalkulace vodného - rok 2018

velikost: 127.89 Kb, formát: pdf

kategorie: Hospodaření

01.01.201931.12.2019Plán zasedání zastupitelstva obce Zvěstov na rok 2019

velikost: 118.96 Kb, formát: pdf

kategorie: Pozvánka na zastupitelstvo obce

31.12.201831.12.2019Oznámení - cena za odběr pitné vody

velikost: 195.25 Kb, formát: pdf

kategorie: Hospodaření

28.12.201831.12.2019Schválený rozpočet na rok 2019

velikost: 950.38 Kb, formát: pdf

kategorie: Hospodaření

18.12.201831.12.2019Kalendář svozu odpadů r. 2019 - Zvěstov, přilehlé vesnice - tříděný odpad

velikost: 450.00 Kb, formát: pdf

kategorie: Odpadové hospodářství

18.12.201831.12.2019Kalendář svozu odpadů r. 2019 - Zvěstov, přilehlé vesnice - komunální odpad

velikost: 447.18 Kb, formát: pdf

kategorie: Odpadové hospodářství

10.12.201828.12.2019Veřejná vyhláška - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

velikost: 252.97 Kb, formát: pdf

kategorie: Ostatní

15.06.201831.05.2019Návrh územního plánu Zvěstov pro veřejné projednání - textová část

velikost: 1.07 MB, formát: pdf

kategorie: Územní plán

15.06.201831.05.2019Návrh územního plánu Zvěstov pro veřejné projednání - hlavní výkres celého území

velikost: 2.84 MB, formát: pdf

kategorie: Územní plán

09.05.201831.05.2019Schválený závěrečný účet obce Zvěstov za rok 2017

velikost: 894.80 Kb, formát: pdf

kategorie: Hospodaření

23.05.201731.12.2019Směrnice č. 1/2017- Pravidla pro přidělování bytů v zařízení DPS Zvěstov čp. 53

velikost: 418.32 Kb, formát: pdf

kategorie: Vyhláška

30.12.201631.12.2021Rozpočtový výhled obce Zvěstov

velikost: 505.24 Kb, formát: pdf

kategorie: Hospodaření

Dokumenty Obecního úřadu Zvěstov