OBEC ZVĚSTOV

Úřední deska

Úřední deska je umístěna před budovou Obecního úřadu Zvěstov.

Informace na elektronické úřední desce jsou uloženy v souborech ve formátu Microsoft Word (.doc), Microsoft Exel (.xls) nebo ve formátu Acrobat Reader (.pdf).

Vyhledávání na úřední desce


Vyvěšené dokumenty

ČísloVyvěšenoSejmutoDokument/popis
04.10.201911.11.2019Oznámení - zahájení řízení o změně č.1 územního plánu Šebířov

velikost: 370.16 Kb, formát: pdf

kategorie: Ostatní

04.10.201906.11.2019usnesení č. 9/2019

velikost: 281.94 Kb, formát: pdf

kategorie: Usnesení ze zasedání zastupitelstva

02.10.201920.11.2019Veřejná vyhláška - oznámení o zveřejnění návrhu 3. aktualizace Zásad úz.rozvoje Střed.kraje a Vyhodnocení vlivů 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Střed.kraje na udržitelný roz

velikost: 1015.00 Kb, formát: pdf

kategorie: Ostatní

25.09.201925.10.2019Bene-bus - Návrh rozpočtu na rok 2020

velikost: 342.64 Kb, formát: pdf

kategorie: Ostatní

25.09.201925.10.2019Bene-bus - Návrh- Střednědobý výhled rozpočtu 2021-2023

velikost: 189.18 Kb, formát: pdf

kategorie: Ostatní

09.09.201931.12.2019Rozpočtové opatření č. 5/2019

velikost: 224.96 Kb, formát: pdf

kategorie: Hospodaření

12.08.201931.12.2019Rozpočtové opatření č. 4/2019

velikost: 227.37 Kb, formát: pdf

kategorie: Hospodaření

11.06.201931.12.2019Návrh změny územního plánu - výkres -sever

velikost: 2.54 MB, formát: pdf

kategorie: Územní plán

11.06.201931.12.2019Návrh změny územního plánu - výkres - jih

velikost: 1.87 MB, formát: pdf

kategorie: Územní plán

10.06.201931.12.2019Rozpočtové opatření č. 3/2019

velikost: 258.34 Kb, formát: pdf

kategorie: Hospodaření

05.06.201930.06.2020Schválený závěrečný účet obce za rok 2018

velikost: 986.68 Kb, formát: pdf

kategorie: Hospodaření

27.05.201931.12.2019Volby do Evropského parlamentu - opis výsledku hlasování v okrsku

velikost: 593.91 Kb, formát: pdf

kategorie: Volby

22.05.201931.12.2019BENE-BUS - oznámení o zveřejnění schválených dokumentů

velikost: 175.70 Kb, formát: pdf

kategorie: Hospodaření

30.04.201930.06.2020výkazy r. 2018

velikost: 155.94 Kb, formát: pdf

kategorie: Hospodaření

30.04.201930.06.2020Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zvěstov

velikost: 3.26 MB, formát: pdf

kategorie: Hospodaření

30.04.201930.06.2020výkazy za rok 2018 - fénix

velikost: 2.29 MB, formát: pdf

kategorie: Hospodaření

04.04.201931.12.2019směrnice č.1/2019 Pravidla poskytování finančního příspěvku na DČOV

velikost: 751.88 Kb, formát: pdf

kategorie: Vyhláška

07.03.201931.12.2019Rozpočtové opatření č. 2/2019

velikost: 206.14 Kb, formát: pdf

kategorie: Hospodaření

11.02.201931.12.2019Rozpočtové opatření č. 1/2019

velikost: 454.51 Kb, formát: pdf

kategorie: Hospodaření

01.01.201931.12.2019Plán zasedání zastupitelstva obce Zvěstov na rok 2019

velikost: 118.96 Kb, formát: pdf

kategorie: Pozvánka na zastupitelstvo obce

31.12.201831.12.2019Oznámení - cena za odběr pitné vody

velikost: 195.25 Kb, formát: pdf

kategorie: Hospodaření

30.12.201831.12.2019Plán zasedání zastupitelstva obce Zvěstov na rok 2019

velikost: 122.89 Kb, formát: pdf

kategorie: Usnesení ze zasedání zastupitelstva

28.12.201831.12.2019Schválený rozpočet na rok 2019

velikost: 950.38 Kb, formát: pdf

kategorie: Hospodaření

18.12.201831.12.2019Kalendář svozu odpadů r. 2019 - Zvěstov, přilehlé vesnice - tříděný odpad

velikost: 450.00 Kb, formát: pdf

kategorie: Odpadové hospodářství

18.12.201831.12.2019Kalendář svozu odpadů r. 2019 - Zvěstov, přilehlé vesnice - komunální odpad

velikost: 447.18 Kb, formát: pdf

kategorie: Odpadové hospodářství

10.12.201828.12.2019Veřejná vyhláška - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

velikost: 252.97 Kb, formát: pdf

kategorie: Ostatní

15.06.201831.12.2019Návrh územního plánu Zvěstov pro veřejné projednání - textová část

velikost: 1.07 MB, formát: pdf

kategorie: Územní plán

15.06.201831.12.2019Návrh územního plánu Zvěstov pro veřejné projednání - hlavní výkres celého území

velikost: 2.84 MB, formát: pdf

kategorie: Územní plán

07.02.201831.12.2019Střednědobý výhled rozpočtu obce Zvěstov na období 2019 - 2021

velikost: 280.91 Kb, formát: pdf

kategorie: Hospodaření

23.05.201731.12.2019Směrnice č. 1/2017- Pravidla pro přidělování bytů v zařízení DPS Zvěstov čp. 53

velikost: 418.32 Kb, formát: pdf

kategorie: Vyhláška

Dokumenty Obecního úřadu Zvěstov