OBEC ZVĚSTOV

Vyhlášky

NázevSoubor
Oznámení o vyhlášení právního předpis Obecně závazná vyhláška obce Zvěstov o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
pdf
(267.25 Kb)
OZV stanovení systému odpadového hospodářstv
pdf
(1.03 MB)
Oznámení o vyhlášení právního předpisu Obecně závazná vyhláška obce Zvěstov o místním poplatku z pobytu
pdf
(206.34 Kb)
Oznámení o vyhlášení právního předpisu Obecně závazná vyhláška obce Zvěstov o místním poplatku ze psů
pdf
(206.18 Kb)
Oznámení o vyhlášení právního předpisu Obecně závazná vyhláška obce Zvěstov o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
pdf
(206.06 Kb)
Oznámení o vyhlášení právního předpisu Obecně závazná vyhláška obce Zvěstov o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
pdf
(206.47 Kb)
Oznámení o vyhlášení právního předpisu Obecně závazná vyhláška obce Zvěstov o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
pdf
(206.68 Kb)
OZV o místním poplatku z pobytu
pdf
(542.47 Kb)
OZV poplatek ze psů
pdf
(688.79 Kb)
OZV poplatek z užívání veřejného prostranství
pdf
(879.88 Kb)
OZV stanovení systému odpadového hospodářství
pdf
(1005.86 Kb)
OZV poplatek za odpadové hospodářství
pdf
(994.92 Kb)
Oznámení o konání festivalu
pdf
(172.64 Kb)
Veřejná vyhláška -vydání změny č.1 územního plánu Zvěstov
pdf
(643.94 Kb)
Oznámení o konání festivalu
pdf
(171.94 Kb)
OZV č.2/2021 o systému odpadového hospodářství
pdf
(1.13 MB)
OZV č.1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
pdf
(1.69 MB)
Řád veřejného pohřebiště na území obce Zvěstov
pdf
(5.27 MB)
Veřejná vyhláška obce Zvěstov o zařazení pozemních komunikací - GRAFICKÁ ČÁST
pdf
(1.21 MB)
Veřejná vyhláška obce Zvěstov o zařazení pozemních komunikací -TEXTOVÁ ČÁST
pdf
(2.84 MB)
OZV č.1/2019 o stanovení systému shromažďování odpadů
pdf
(1.16 MB)
OZV č.2/2019 o poplatku za provoz systému shromažďování odpadů
pdf
(1.45 MB)
OZV č.3 /2019 o poplatku ze psů
pdf
(985.95 Kb)
Veřejná vyhláška -oznámení o zahájení řízení o zařazení pozemních komunikací
pdf
(2.29 MB)
Veřejná vyhláška -oznámení o zahájení řízení o zařazení pozemních komunikací-pasport komunikací
pdf
(1.26 MB)
směrnice č.1/2019 Pravidla poskytování finančního příspěvku na DČOV
pdf
(961.88 Kb)
Obecně závazná vyhláška č. 1/2018 o nočním klidu
pdf
(574.41 Kb)
Směrnice č. 1/2017- Pravidla pro přidělování bytů v zařízení DPS Zvěstov čp. 53
pdf
(418.32 Kb)
OZV - Zvěstov č. 1/2017- Školské obvody - Mateřská škola
pdf
(214.02 Kb)
OZV - Zvěstov č. 2/2017 - Školské obvody - Základní škola
pdf
(209.92 Kb)
Úprava provozu v obci Libouň
pdf
(620.84 Kb)
Plán zimní údržby místních komunikací na teritoriu obce Zvěstov
pdf
(166.32 Kb)
OZV - Zvěstov č. 2/2015 - Odpady, shromažďování
pdf
(1.26 MB)
OZV - Zvěstov č. 1/2015 - Odpady, poplatky
pdf
(238.01 Kb)