OBEC ZVĚSTOV

Územní plán

ZMĚNA Č. 1 ÚP ZVĚSTOV

nabytí účinnosti: 1. 3. 2023

zpracovatel: Ing. arch. Martin Jirovský, Ph.D., MBA, ČKA:3311

TEXTOVÁ ČÁST

GRAFICKÁ ČÁST

ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO ZMĚNĚ Č.1 ÚP ZVĚSTOV

TEXTOVÁ ČÁST

GRAFICKÁ ČÁST