OBEC ZVĚSTOV

Odpadové hospodářství

NázevSoubor
Plán svozu odpadů Libouň a ostatní obce 2024
pdf
(527.17 Kb)
Plán svozu odpadů Zvěstov 2024
pdf
(526.33 Kb)
OZV stanovení systému odpadového hospodářství
pdf
(1005.86 Kb)
OZV poplatek za odpadové hospodářství
pdf
(994.92 Kb)
plán svozu separovaného odpadu -Zvěstov v roce 2023
pdf
(424.86 Kb)
plán svozu separovaného odpadu -Libouň +ostatní obce v roce 2023
pdf
(419.62 Kb)
plán svozu komunálního odpadu - všechny obce stejné v roce 2023
pdf
(382.68 Kb)
vyúčtování odpadů za rok 2021
pdf
(123.64 Kb)
OZV č.1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
pdf
(1.69 MB)
OZV č.2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
pdf
(1.13 MB)
Kalendář svozu komunálního odpadu v roce 2022
pdf
(321.22 Kb)
Kalendář svozu separovaného odpadu v roce 2022
pdf
(329.13 Kb)
Kalendář svozu separovaného odpadu r. 2021
pdf
(1009.89 Kb)
Kalendář svozu komunálního odpadu v roce 2021
pdf
(849.89 Kb)
OZV č.1/2019 o stanovení systému shromažďování odpadů
pdf
(1.16 MB)
OZV č.2/2019 o poplatku za provoz systému shromažďování odpadů
pdf
(1.45 MB)
Kalendář svozu komunálního odpadu v roce 2020
pdf
(929.36 Kb)
Kalendář svozu separovaného odpadu v roce 2020
pdf
(950.41 Kb)
Kalendář svozu odpadů r. 2019 - Zvěstov, přilehlé vesnice - tříděný odpad
pdf
(450.00 Kb)
Kalendář svozu odpadů r. 2019 - Zvěstov, přilehlé vesnice - komunální odpad
pdf
(447.18 Kb)
Kalendář svozu odpadů r. 2018 - Zvěstov, přilehlé vesnice - tříděný odpad
pdf
(450.72 Kb)
Kalendář svozu odpadů r. 2018 - Zvěstov, přilehlé vesnice - komunální odpad
pdf
(447.58 Kb)
Svoz nebezpečných odpadů 21.10. 2017
pdf
(195.98 Kb)
Kalendář svozu odpadů r. 2017 - Zvěstov, přilehlé vesnice - tříděný odpad
pdf
(449.91 Kb)
Kalendář svozu odpadů r. 2017 - Zvěstov, přilehlé vesnice - komunální odpad
pdf
(446.85 Kb)
Svoz nebezpeného odpadu 7.5.2016
jpg
(262.30 Kb)
Svoz komunálního odpadu 2016 - Zvěstov, Roudný, Libouň

jpg
(480.76 Kb)
Svoz komunálního odpadu 2016 - okolní obce
jpg
(486.64 Kb)
Svoz tříděného odpadu 2016 - Zvěstov
jpg
(496.22 Kb)
Svoz tříděného odpadu 2016 - okolní obce
jpg
(507.54 Kb)
Obecně závazná vyhláška obce Zvěstov č. 2/2015
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Zvěstov
pdf
(1.26 MB)
Obecně závazná vyhláška obce Zvěstov č. 1/2015
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
pdf
(238.01 Kb)