OBEC ZVĚSTOV

Odpadové hospodářství

NázevSoubor
plán svozu separovaného odpadu -Zvěstov v roce 2023
pdf
(424.86 Kb)
plán svozu separovaného odpadu -Libouň +ostatní obce v roce 2023
pdf
(419.62 Kb)
plán svozu komunálního odpadu - všechny obce stejné v roce 2023
pdf
(382.68 Kb)
vyúčtování odpadů za rok 2021
pdf
(123.64 Kb)
OZV č.1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
pdf
(1.69 MB)
OZV č.2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
pdf
(1.13 MB)
Kalendář svozu komunálního odpadu v roce 2022
pdf
(321.22 Kb)
Kalendář svozu separovaného odpadu v roce 2022
pdf
(329.13 Kb)
Kalendář svozu separovaného odpadu r. 2021
pdf
(1009.89 Kb)
Kalendář svozu komunálního odpadu v roce 2021
pdf
(849.89 Kb)
OZV č.1/2019 o stanovení systému shromažďování odpadů
pdf
(1.16 MB)
OZV č.2/2019 o poplatku za provoz systému shromažďování odpadů
pdf
(1.45 MB)
Kalendář svozu komunálního odpadu v roce 2020
pdf
(929.36 Kb)
Kalendář svozu separovaného odpadu v roce 2020
pdf
(950.41 Kb)
Kalendář svozu odpadů r. 2019 - Zvěstov, přilehlé vesnice - tříděný odpad
pdf
(450.00 Kb)
Kalendář svozu odpadů r. 2019 - Zvěstov, přilehlé vesnice - komunální odpad
pdf
(447.18 Kb)
Kalendář svozu odpadů r. 2018 - Zvěstov, přilehlé vesnice - tříděný odpad
pdf
(450.72 Kb)
Kalendář svozu odpadů r. 2018 - Zvěstov, přilehlé vesnice - komunální odpad
pdf
(447.58 Kb)
Svoz nebezpečných odpadů 21.10. 2017
pdf
(195.98 Kb)
Kalendář svozu odpadů r. 2017 - Zvěstov, přilehlé vesnice - tříděný odpad
pdf
(449.91 Kb)
Kalendář svozu odpadů r. 2017 - Zvěstov, přilehlé vesnice - komunální odpad
pdf
(446.85 Kb)
Svoz nebezpeného odpadu 7.5.2016
jpg
(262.30 Kb)
Svoz komunálního odpadu 2016 - Zvěstov, Roudný, Libouň

jpg
(480.76 Kb)
Svoz komunálního odpadu 2016 - okolní obce
jpg
(486.64 Kb)
Svoz tříděného odpadu 2016 - Zvěstov
jpg
(496.22 Kb)
Svoz tříděného odpadu 2016 - okolní obce
jpg
(507.54 Kb)
Obecně závazná vyhláška obce Zvěstov č. 2/2015
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Zvěstov
pdf
(1.26 MB)
Obecně závazná vyhláška obce Zvěstov č. 1/2015
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
pdf
(238.01 Kb)