OBEC ZVĚSTOV

Osobní údaje

Evidence daní a poplatků

Účel zpracování:evidence daní a poplatků

Kategorie osobních údajů:adresní a identifikační údaje

Kategorie subjektu údajů:plátci daní a poplatků

Kategorie příjemců údajů:OU Zvěstov

Doba uchování:20 let

Obecně prospěšné práce

Účel zpracování:zajištění výkonu obecně prospěšných prací

Kategorie osobních údajů:adresní a identifikační údaje, citlivé údaje(zdravotní stav

Kategorie subjektu údajů:odsouzený k výkonu obecně prospěšných prací

Kategorie příjemců údajů:OU Zvěstov, soudy

Doba uchování:5 let

Vydávání voličských průkazů

Účel zpracování:zajištění voleb - vydávání voličských průkazů

Kategorie osobních údajů:adresní a identifikační údaje

Kategorie subjektu údajů:žadatelé o voličský průkaz

Kategorie příjemců údajů:OU Zvěstov

Doba uchování:5 let

Volební komise

Účel zpracování:zajištění voleb

Kategorie osobních údajů:adresní a identifikační údaje

Kategorie subjektu údajů:členové volební komise

Kategorie příjemců údajů:OU Zvěstov

Doba uchování:5 let

Volební seznamy

Účel zpracování:stálý seznam voličů

Kategorie osobních údajů:adresní a identifikační údaje

Kategorie subjektu údajů:občané obce Zvěstov starší 18 let

Kategorie příjemců údajů:OU Zvěstov

Doba uchování:stále - průběžná aktualizace

Hlášení pobytu obyvatel

Účel zpracování:hlášení pobytu obyvatel

Kategorie osobních údajů:adresní a identifikační údaje

Kategorie subjektu údajů:osoby ohlašující pobyt na území obce Zvěstov

Kategorie příjemců údajů:OU Zvěstov

Doba uchování:50 let

Personální a mzdová agenda

Účel zpracování:zajištění pracovně-právních vztahů a všech povinností s nimi spojených

Kategorie osobních údajů:adresní a identifikační údaje

Kategorie subjektu údajů:zaměstnanci, členové zastupitelstva, členové volebních komisí

Kategorie příjemců údajů:OU Zvěstov, OSSZ, zdravotní pojišťovny, MF ČR, FÚ, banky, úřad práce

Doba uchování:5 let nebo 10 let po uzavření spisu