OBEC ZVĚSTOV

Zastupitelstvo

Zastupitelstvo

Starosta (uvolněný)

Karel Babický

Telefon: 724 192 142
E-mail: starosta@zvestov.cz

Místostarosta

Miroslav Šimon

Telefon: 739 080 816
E-mail: mistostarosta@zvestov.cz

Zastupitelé

  • Karel Babický
  • Karel Novotný
  • Blanka Volková,
  • Josef Daněk
  • Drahomíra Beránková
  • Miroslav Šimon
  • Aleš Svatoš

Výbory a komise

Finanční výbor

Předseda: Daněk Josef

Členové: Novotný Karel, Račanská Hana

Kontrolní výbor

Předseda: Novotný Karel

Členové: Beránková Drahomíra, Vojtěchová Miroslava

Komise stavební a životního prostředí

Předseda: Volková Blanka

Členové: Daněk Josef, Svatoš Aleš

Komise kulturní a sociálních záležitostí

Předseda: Beránková Drahomíra

Členové: Volková Blanka, Svatošová Jana

Komise pozemkové a lesní hospodářství

Předseda: Svatoš Aleš

Členové: Novotný Karel, Štícha Jan