OBEC ZVĚSTOV

Aktuality

MAS Voticko

11.06.2020

 Tisková zpráva MAS Voticko

Pouťové posezení 2020

09.06.2020

 

Pozvánka na vycházku za přírodními hodnotami zlatodolu Roudný

02.06.2020

 

Oznámení

14.04.2020

 

Informační leták ORP Votice

09.04.2020

 Informační leták ORP Votice

INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘIN

02.04.2020

Jménem provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s., si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny č. 110060704267 v obci:

Zvěstov

 

Dne

Od

Do

pondělí  20. 04. 2020

08:00

14:30

 

 

Upřesnění rozsahu plánovaného přerušení dodávky elektřiny včetně adres dotčených odběrných míst naleznete na našich webových stránkách www.cezdistribuce.cz/odstavky.

 

Na uvedených webových stránkách se odběratelé mohou rovněž přihlásit k bezplatnému individuálnímu zasílání oznámení o poruchách a plánovaných přerušeních dodávky elektřiny.

 

 

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací.

Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.

Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení.


S pozdravem

ČEZ Distribuce, a. s.

OMEZENÍ ÚŘEDNÍCH HODIN V SOUVISLOSTI S VÝSKYTEM KORONAVIRU

24.03.2020

Z důvodu omezení osobního kontaktu je provoz OÚ Zvěstov stanoven takto:

 

Na obecní úřad se můžete obrátit kdykoliv po předchozí telefonické či e-mailové domluvě: 

 

·         Telefonicky 731 187 126 nebo 317 833 227 – hospodářka

·         Telefonicky 724 192 142 - starosta

·         Telefonicky 739 080 816 - místostarosta

·         E-mailem: obec@zvestov.cz nebo starosta@zvestov.cz

 

Osoby, které potřebují zajistit pomoc při zvládání základních životních potřeb včetně nákupů potravin a léků, nechť se obrátí na starostu obce tel.č. 724 192 142.

Mimořádné opatření - omezení maloobchodního prodeje

24.03.2020

 Mimořádné opatření - omezení maloobchodního prodeje

Mimořádné opatření - prodejní doba pro seniory

24.03.2020

 Mimořádné opatření - prodejní doba pro seniory nad 65 let

Mimořádné opatření - omezení činnosti správních orgánů

24.03.2020

 Mimořádné opatření - omezení činnosti správních orgánů

předchozí strana | Strana: 2 z 7 | další strana