OBEC ZVĚSTOV

Aktuality

Ustavující zasedání zastupitelstva obce Zvěstov

02.11.2018

ze dne 31. 10. 2018

Oslavy založení republiky

28.10.2018

V sobotu 27. 10. 2018 proběhly společné oslavy 100 let od založení republiky. Oslavy začaly na návsi ve Zvěstově u pomníku padlých, kde byl položen věnec. Pokračovalo se vysazením lípy v zámeckém parku a následným průvodem obnovenou alejí, kde proběhla společná výsadba stromů a lípy přátelství. Akce pokračovala v Ratměřících, kde bylo kromě perfektního programu zajištěno i občerstvení.

Fotografie ke článku

Oznámení o konání veřejného projednání upraveného a posouzeného návrhu územního plánu

17.10.2018

Veřejné projednání posouzeného a upraveného návrhu územního plánu obce Zvěstov a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj proběhne dne 27. 11. 2018 v 19 hod. na OÚ ve Zvěstově.

Územní plán Zvěstov - sever
Územní plán Zvěstov - jih

Pozvánka na veřejné projednání

17.10.2018

Veřejné projednání: Územní studie veřejných prostranství: ÚSPV Zvěstov se uskuteční 27.11. od 17 hod. na OÚ Zvěstov.

Rybí hody 2018

15.10.2018

13.10.2018

Fotografie ke článku

Výsledek voleb do Zastupitelstva obce Zvěstov

06.10.2018

5. 10. - 6. 10. 2018

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny

03.10.2018

Informujeme Vás o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v obci Laby, které se bude konat v úterý 23. 10. 2018     od 8:30 do 13:00. Bližší informace naleznete na http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html

Vztyčení nového kříže u Libouňské kapličky

28.09.2018

V pátek 28. 9. 2018 proběhlo vztyčení nového kříže u Libouňské kapličky.

Fotografie ke článku

Dětský podzimní bazárek 2018

16.09.2018

V sobotu 15. 9. 2018 proběhl podzimní bazárek dětského oblečení.

Fotografie ke článku

Uzavírka silnice do Odlochovic

14.08.2018

Ve dnech 21. 8. a 22. 8. 2018 od 7:30 do 12:00 bude zcela uzavřena silnice č. III/01814 v úseku od autobusové zastávky u Ratměřic do Odlochovic na křižovatku u obchodu.

předchozí strana | Strana: 2 z 4 | další strana