OBEC ZVĚSTOV

Aktuality

INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘIN

02.04.2020

Jménem provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s., si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny č. 110060704267 v obci:

Zvěstov

 

Dne

Od

Do

pondělí  20. 04. 2020

08:00

14:30

 

 

Upřesnění rozsahu plánovaného přerušení dodávky elektřiny včetně adres dotčených odběrných míst naleznete na našich webových stránkách www.cezdistribuce.cz/odstavky.

 

Na uvedených webových stránkách se odběratelé mohou rovněž přihlásit k bezplatnému individuálnímu zasílání oznámení o poruchách a plánovaných přerušeních dodávky elektřiny.

 

 

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací.

Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.

Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení.


S pozdravem

ČEZ Distribuce, a. s.

OMEZENÍ ÚŘEDNÍCH HODIN V SOUVISLOSTI S VÝSKYTEM KORONAVIRU

24.03.2020

Z důvodu omezení osobního kontaktu je provoz OÚ Zvěstov stanoven takto:

 

Na obecní úřad se můžete obrátit kdykoliv po předchozí telefonické či e-mailové domluvě: 

 

·         Telefonicky 731 187 126 nebo 317 833 227 – hospodářka

·         Telefonicky 724 192 142 - starosta

·         Telefonicky 739 080 816 - místostarosta

·         E-mailem: obec@zvestov.cz nebo starosta@zvestov.cz

 

Osoby, které potřebují zajistit pomoc při zvládání základních životních potřeb včetně nákupů potravin a léků, nechť se obrátí na starostu obce tel.č. 724 192 142.

Mimořádné opatření - omezení maloobchodního prodeje

24.03.2020

 Mimořádné opatření - omezení maloobchodního prodeje

Mimořádné opatření - prodejní doba pro seniory

24.03.2020

 Mimořádné opatření - prodejní doba pro seniory nad 65 let

Mimořádné opatření - omezení činnosti správních orgánů

24.03.2020

 Mimořádné opatření - omezení činnosti správních orgánů

Mimořádné opatření - volný pohyb osob

24.03.2020

 Mimořádné opatření - volný pohyb osob

Provoz v kostelích Farnosti Louňovice pod Blaníkem

23.03.2020

Informace o provozu Farnosti Louňovice pod Blaníkem během nouzového opatření ZDE

Důležité kontakty

19.03.2020

kontakty-koronavirus

OZNÁMENÍ PRO OBČANY OHLEDNĚ KORONAVIRU

16.03.2020

Oznámení:   V návaznosti na vyhlášení nouzového stavu usnesením Vlády České republiky ze dne 12.března 2020, další navazující opatření , zejména usnesení  Vlády České republiky ze dne 15.března 2020 a s ohledem na prevenci dalšího šíření onemocnění COVID-19 bylo rozhodnuto o zrušení úředních hodin Obecního úřadu Zvěstov od pondělí  16. března do odvolání.

Hotovostní platby za poplatky je možné hradit převodem na účet obce : 320064329/0800

 Var.symbol : číslo popisné, do textu : příjmení, osada, č.p.

Splatnost místních poplatků je mimořádně prodloužena až do 31.5.2020

Na obecní úřad se můžete obrátit jinými způsoby: 

·        Telefonicky 731 187 126 nebo 317 833 227 – OÚ Zvěstov

·        Telefonicky 724 192 142 starosta

·        Telefonicky 739 080 816 místostarosta

·        E-mailem: obec@zvestov.cz nebo starosta@zvestov.cz

Doporučení osobám starším 70 let nevycházet po dobu trvání nouzového stavu mimo svá obydlí, s výjimkou návštěvy zdravotnického zařízení za účelem zajištění neodkladné zdravotní péče.

Osoby, které potřebují zajistit pomoc při zvládání základních životních potřeb včetně nákupů potravin a léků, nechť se obrátí na starostu obce tel.č. 724 192 142, který se pokusí vše zařídit a zajistit.

Doporučujeme nosit na veřejnosti obličejové roušky a při nákupech používat ochranné rukavice. Dodržujte minimálně dvoumetrové odstupy mezi jednotlivými osobami. Upozorňujeme všechny občany, aby důsledně dodržovali vládní opatření a zdržovali se na veřejnosti pouze po nezbytnou dobu.

Oznámení

16.03.2020

 16. 3. 2020

předchozí strana | Strana: 3 z 7 | další strana