OBEC ZVĚSTOV

Aktuality

Den matek 2018

13.05.2018

V pátek 11. 5. 2018 v 16 hod. se v sále Obecního úřadu ve Zvěstově konal DEN MATEK.

Fotografie ke článku

Pálení čarodějnic a stavění máje 2018

03.05.2018

30. 4. 2018 - 3. 5. 2018

Fotografie ke článku

Rybářské závody 2018

15.04.2018

V sobotu 14. 4. 2018 se uskutečnil III. ročník rybářských závodů. Letošní ročník se opět vydařil, počasí nám přálo a dohromady se zúčastnilo 51 rybářů. V dětské kategorii se na 1. místě umístil Pavel Šmíd s celkovým počtem 108 ryb a celkovou délkou 1546 cm. Na 2. místě skončila Natálka Lukešová se 128 rybami v celkové délce 1325 cm. 3. pozice patřila Davidu Randovi, který chytl dohromady 9 ryb a celková délka úlovku činila 242 cm. Z dospělých se na 1. místě umístil Michal Hlaváček s celkovým počtem 48 ryb a délkou 749 cm. Na 2. místě se umístil Jiří Jindra s celkovým úlovkem 46 ryb a délkou 607 cm. 3. místo obdržel Petr Slavík, který ulovil 23 ryb s celkovou délkou 491 cm. Vítězům gratulujeme a ostatním děkujeme za účast.

Fotografie ke článku

Oznámení o sběru nebezpečných odpadů

12.04.2018

V sobotu 2. 6. 2018 bude proveden svoz nebezpečných odpadů z obce Zvěstov.

Zpravodaj 1/2018 Mikroregionu Voticko

05.04.2018

Zpravodaj 1/2018 k přečtení zde

Projekt „Posílení sběru tříděného odpadu“

19.03.2018

V sobotu 17. 3. 2018 proběhlo, kromě brigády, seznámení s kontejnery, štěpkovačem a nosičem kontejnerů za traktor pořízených na „POSÍLENÍ SBĚRU TŘÍDĚNÉHO ODPADU V OBCI ZVĚSTOV“ v rámci OPŽP pro období 2014 - 2020.

Fotografie ke článku

Zájezd do vinného sklípku 2018

11.03.2018

10. 3. 2018 - 11. 3. 2018

Hustopeče

Fotografie ke článku

Přednášku o únoru 1948 si nenechaly ujít desítky posluchačů

01.03.2018

Desítky posluchačů ve středu posledního února zcela zaplnily sál zvěstovského obecního úřadu. Zájem o přednášku Mgr. Martina Tichého z Ústavu pro studium totalitních režimů překvapil i zástupce pořádajících obcí Karla Babického (Obec Zvěstov) a Viktora Lišku (Obec Ratměřice).

 Mgr. Tichý, který se při svém bádání zaměřuje na Československé dějiny druhé poloviny dvacátého století a protikomunistický odboj a represe 50. let 20. století v Československu přednášel ve Zvěstově nejen o únoru 1948, ale také o skutečnostech, jenž mu předcházely a o aspektech, které z tohoto pro českou historii přelomového milníku vyplynuly. 
„Postihnout všechny podstatné události vedoucí k připomínanému „výročí” února 1948 nemusí být vždy snadné. Přesto může být takový pokus smysluplný. Vždyť se v tomto případě jedná o dramatický příběh, který je možné vyprávět jako pád či zánik svobody v zemi, která se v letech 1918 až 1938 prezentovala systémem parlamentní demokracie, v jejímž čele stál dodnes respektovaný státník Tomáš Garrigue Masaryk. Jeho jedno z politických hesel znělo, že státy se udržují těmi ideály, z nichž se zrodily. Příběh února 1948 je dodnes poučný, a to nejen proto, že vedl v Československu k ustanovení komunistického režimu, který poznamenal několik generací obyvatel – mnohých (i v našem regionu) pak přímo fatálně,“ uvedl v anotaci k přednášce s názvem „Ohlédnutí nejen za rokem 1948“ Mgr. Martin Tichý. 
Během zhruba hodiny a půl připomněl politické, ekonomické a hospodářské aspekty února 1948, připomněl osobnosti koce 40. a 50. let 20. století a zaměřil se na vznik Jednotných zemědělských družstev (JZD). Zmínil jednotlivé případy tzv. „vesnických boháčů“ a do kontextu zasadil „lokální tragédie“ – případ v Babicích či Akci Slepička, pojmenovanou po jejím hlavním aktérovi Františku Slepičkovi z Jankovské Lhoty. Sám přednášející přiznal, že dnes není jednoduché posuzovat činy tehdejších aktérů jednotlivých případů, také vzhledem k tomu, že není dochován dostatek pramenů, z nichž by mohli historici při svém bádání vycházet. 
Při přednášce promítl Mgr. Tichý několik fotografií, dobře dokumentující tehdejší dobu, zazněl také projev Klementa Gottwalda, v němž 28. února 1948 na Sjezdu rolníků sliboval, že kolchozy (v SSSR forma kolektivního hospodaření, tedy v českém prostředí JZD) nebudou: „Kdo bude strašit s kolchozy patří k rozvratníkům a záškodníkům." Netrvalo to ani rok a parlament přijal zákon o jednotných zemědělských družstvech (23. února 1949) a strana zahájila kampaň za jejich zakládání.
Mgr. Martin Tichý nabídl k úvaze také paralelu se současnou dobou, ať už se týká restitucí nebo vyvlastňování za účelem veřejného zájmu. 
Pořadatelský počin obcí Zvěstov a Ratměřice byl vhodným připomenutím uplynutí sedmdesáti let od „Vítězného února“. Na to, že se tak stalo za potlesku velké části národa je třeba nezapomínat a poučit se z toho. 

Rozsudek nad vesnickými boháči z Voticka. Rudé Právo z 15. 2. 1952

Autor: Jana Špačková

celý článek

Hasičský ples

17.02.2018

V pátek 16. 2. 2018 v libouňském zámku proběhl 2. společný hasičský ples SDH Libouň a Zvěstov.

Fotografie ke článku

Zimní stadion ve Zvěstově

15.02.2018

bruslení 2018

Fotografie ke článku

předchozí strana | Strana: 2 z 5 | další strana