OBEC ZVĚSTOV

Aktuality

Přednášku o únoru 1948 si nenechaly ujít desítky posluchačů

01.03.2018

Desítky posluchačů ve středu posledního února zcela zaplnily sál zvěstovského obecního úřadu. Zájem o přednášku Mgr. Martina Tichého z Ústavu pro studium totalitních režimů překvapil i zástupce pořádajících obcí Karla Babického (Obec Zvěstov) a Viktora Lišku (Obec Ratměřice).

 Mgr. Tichý, který se při svém bádání zaměřuje na Československé dějiny druhé poloviny dvacátého století a protikomunistický odboj a represe 50. let 20. století v Československu přednášel ve Zvěstově nejen o únoru 1948, ale také o skutečnostech, jenž mu předcházely a o aspektech, které z tohoto pro českou historii přelomového milníku vyplynuly. 
„Postihnout všechny podstatné události vedoucí k připomínanému „výročí” února 1948 nemusí být vždy snadné. Přesto může být takový pokus smysluplný. Vždyť se v tomto případě jedná o dramatický příběh, který je možné vyprávět jako pád či zánik svobody v zemi, která se v letech 1918 až 1938 prezentovala systémem parlamentní demokracie, v jejímž čele stál dodnes respektovaný státník Tomáš Garrigue Masaryk. Jeho jedno z politických hesel znělo, že státy se udržují těmi ideály, z nichž se zrodily. Příběh února 1948 je dodnes poučný, a to nejen proto, že vedl v Československu k ustanovení komunistického režimu, který poznamenal několik generací obyvatel – mnohých (i v našem regionu) pak přímo fatálně,“ uvedl v anotaci k přednášce s názvem „Ohlédnutí nejen za rokem 1948“ Mgr. Martin Tichý. 
Během zhruba hodiny a půl připomněl politické, ekonomické a hospodářské aspekty února 1948, připomněl osobnosti koce 40. a 50. let 20. století a zaměřil se na vznik Jednotných zemědělských družstev (JZD). Zmínil jednotlivé případy tzv. „vesnických boháčů“ a do kontextu zasadil „lokální tragédie“ – případ v Babicích či Akci Slepička, pojmenovanou po jejím hlavním aktérovi Františku Slepičkovi z Jankovské Lhoty. Sám přednášející přiznal, že dnes není jednoduché posuzovat činy tehdejších aktérů jednotlivých případů, také vzhledem k tomu, že není dochován dostatek pramenů, z nichž by mohli historici při svém bádání vycházet. 
Při přednášce promítl Mgr. Tichý několik fotografií, dobře dokumentující tehdejší dobu, zazněl také projev Klementa Gottwalda, v němž 28. února 1948 na Sjezdu rolníků sliboval, že kolchozy (v SSSR forma kolektivního hospodaření, tedy v českém prostředí JZD) nebudou: „Kdo bude strašit s kolchozy patří k rozvratníkům a záškodníkům." Netrvalo to ani rok a parlament přijal zákon o jednotných zemědělských družstvech (23. února 1949) a strana zahájila kampaň za jejich zakládání.
Mgr. Martin Tichý nabídl k úvaze také paralelu se současnou dobou, ať už se týká restitucí nebo vyvlastňování za účelem veřejného zájmu. 
Pořadatelský počin obcí Zvěstov a Ratměřice byl vhodným připomenutím uplynutí sedmdesáti let od „Vítězného února“. Na to, že se tak stalo za potlesku velké části národa je třeba nezapomínat a poučit se z toho. 

Rozsudek nad vesnickými boháči z Voticka. Rudé Právo z 15. 2. 1952

Autor: Jana Špačková

celý článek

Pozvánka na přednášku OHLÉDNUTÍ NEJEN ZA ÚNOREM 1948

19.02.2018

Přednáška pana Mgr. Martina Tichého se uskuteční 28. 2. 2018 v 18.00 hod. v sále OÚ ve Zvěstově

Hasičský ples

17.02.2018

V pátek 16. 2. 2018 v libouňském zámku proběhl 2. společný hasičský ples SDH Libouň a Zvěstov.

Fotografie ke článku

Zimní stadion ve Zvěstově

15.02.2018

bruslení 2018

Fotografie ke článku

Masopustní průvod 2018

11.02.2018

10. 2. 2018

Fotografie ke článku

Vytyčování a zaměřování stávajících sítí NN pro společnost ČEZ Distribuce

09.02.2018

Lokalita: Otradov

Dětský karneval

05.02.2018

4. 2. 2018

Fotografie ke článku

Hory 2018

04.02.2018

Harrachov - chata Na Stráni


Fotografie ke článku

Výsledky volby prezidenta 2018

27.01.2018

2. kolo

Hasičský ples

26.01.2018

16. 2. 2018 od 20:00 v Libouni

předchozí strana | Strana: 2 z 6 | další strana