OBEC ZVĚSTOV

6. Svatoštěpánské zpívání v kostele ve Šlapánově