OBEC ZVĚSTOV

Pečovatelská služba

Pečovatelská služba pro obec Zvěstov a jejích 12 osad je zajišťována prostřednictvím certifikované terénní pečovatelské služby Domova seniorů Jankov, jehož zřizovatelem je Středočeský kraj.

Zájem o tuto sociální službu neustále stoupá. V roce 2017 uvedla Obec do provozu Dům s pečovatelskou službou, ve kterém je 6 bytů pro 6 až 8 osob. Zde je pečovatelská služba taktéž zajišťována terénní pečovatelskou službou DS Jankov. Mezi nejvíce požadované služby patří donáška a příprava stravy, nákupy, pomoc s úklidem domácnosti, hygienou, doprovod k lékaři apod.

Cílem služby je podpora našich občanů v domácím prostředí, zajištění pomoci při zvládnutí úkonů péče o sebe i domácnost. Zachování sociální schopnosti, zajistit osobám jejich psychickou i fyzickou soběstačnost s cílem umožnit občanům v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti a v případech, kdy toto vylučuje jejich stav, zajistit jim důstojné prostředí a zacházení.

Obec Zvěstov tuto certifikovanou službu každoročně podporuje neinvestiční finanční dotací. Snaží se o zachování dostupnosti v našem rozsáhlém a méně osídleném regionu, neboť přispívá našim nejzranitelnějším občanům ke zkvalitnění života a zabraňuje jejich možnému sociálnímu vyloučení. Z důvodů zajištění pečovatelské služby nejpotřebnějším občanům, je poskytování služeb podmíněno souhlasem obce.

Provozní doba pečovatelské služby

DenČas
pondělí - neděle7:00 - 19:00 hod.

sociální pracovnice +420 602 600 864

pečovatelka +420 734 481 716 dle dohody i mimo prac. dobu