OBEC ZVĚSTOV

Mikroregion Džbány

Mikroregion Džbány je složen z osmi obcí a dvou měst jižní části Středočeského kraje - Bystřice, Jankov, Miličín, Neustupov, Olbramovice, Ratměřice, Vojkov, Votice, Vrchotovy Janovice a Zvěstov.

Dne 18. ledna 2000 proběhlo ve Voticích ustavující jednání MIKROREGIONU DŽBÁNY, sdružení obcí Voticka a Bystřicka, kde byly schváleny stanovy a zakladatelská listina sdružení. Toto sdružení právnických osob se registrací podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb. ze dne 21.12. 2001 změnilo na svazek obcí a název mikroregionu se zkrátil na Mikroregion Džbány, svazek obcí. Název mikroregionu je odvozen od přírodního parku Džbány-Žebrák, který zasahuje na území téměř všech obcí mikroregionu.

Společným cílem Mikroregion Džbány je maximálně využívat všech pozitivních faktorů mikroregionu k jeho všestrannému rozvoji. Předmětem činnosti Mikroregion Džbány je společné řešení problémů přesahujících rámec a možnosti jednotlivých obcí, zejména v oblastech komplexní obnovy venkova, zkvalitňování technické infrastruktury, rozvoje občanské vybavenosti, ochrany životního prostředí a rozvoje přiměřeného cestovního ruchu.

Předmětem činnosti svazku je zejména:

  • koordinovat regionální rozvojové aktivity a projekty;
  • hledat různé zdroje finančních prostředků, které by sloužily rozvoji mikroregionu;
  • všestranně propagovat mikroregion a jeho potenciál ve vztahu k domácím a zahraničním partnerům a investorům;
  • zprostředkovávat poradenské služby sdruženým obcím se zaměřením na obnovu venkova a regionální rozvoj;
  • podporovat rozvoj občanské společnosti;
  • podporovat rozvoj cestovního ruchu a turistiky;

Kontaktní informace

Sídlo svazku obcí: Komenského nám. 700, 259 17 Votice

IČO: 70 56 76 46

Předseda svazku obcí: Mgr. Viktor Liška - starosta Obce Ratměřice

Projektová manažerka: Ing. Eliška Zemanová, tel: 739 622 776, e-mail: zemanovaeliska@posazavi.com

Kancelář manažerky: Posázaví o.p.s., Masarykovo náměstí 1-budova piaristické koleje, 256 01 Benešov

účetní Mikroregionu Džbány: Ing. Ivana Brehovská, Město Votice - vedoucí ekonomického oddělení